Sık Sorulan Sorular

Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dilde olan bölümlerde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı zorunludur. Fakültemiz %30 yabancı dilde eğitim vermekte olup Arapça hazırlık sınıfı zorunludur.

ÖSYM tarafından Fakültemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri  e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. e-devlet sistemi üzerinden kayıt işlemi başarıyla gerçekleşen öğrencilerin kayıt için Fakültemize gelmesine gerek yoktur.  E-devlet sistemi üzerinden kayıt yapamayan öğrenciler ( İkinci üniversitede kaydı olanlar,  2008 öncesi liseden mezun olanlar, tek dersi kaldığı için liseden mezuniyet belgesi alamayanlar, vb.) üniversitemizin yayınlamış olduğu kayıt kılavuzunda belirtilen tarihlerde belirtilen kayıt adresine gelerek kayıtlarını yaptırabilirler.

‍E-Devlet’ten kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt için Fakültemize gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

https://sis.sdu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx linkini kullanarak TC kimlik numaranızı girmek suretiyle öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz. Şifreniz TC Kimlik Numaralarınızın Son 8 hanesidir.

 https://sdunet.sdu.edu.tr platformu üzerinden öğrenci numaralarının başına l harfini (lisansın l'si) ekleyerek @ogr.sdu.edu.tr adresini yazmaları gerekmektedir.  (Örnek : l21******01@ogr.sdu.edu.tr)

Porolanız T.C. Kimlik numaranızın son 8 hanesidir. İlk girişten sonra parolanızı güncellenmeniz gerekmektedir. 

Ayrıca edevlet şifrenizle de giriş yapabilirsiniz.

Bilgilendirme videosu için tıklayınız.

 

Birinci öğretim öğrencileri harç ücreti ödemezler. İ‍kinci öğretim öğrencileri İlan edilen kayıt tarihleri arasında Türkiye’nin her yerindeki Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubelerinden herhangi birisine gidip 10 haneli öğrenci numaranızı söyleyerek veya sözkonusu bankaların İnternet Bankacılığını kullanarak veya ATM'lerinden harcınızı yatırabilirsiniz.

‍Yeni Kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıtları OBS tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimizin ders kaydı yapmalarına gerek yoktur.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenci kimlik kartları, sistemde kayıtlı olan fotoğraf ve bilgiler ile otomatik olarak yapılmaktadır. Fakülteniz öğrenci işlerinden teslim alabileceksiniz.

Kimlik kartları her yıl yenilenmeyecektir. Eğitim-Öğretim yılı başında Fakülteniz öğrenci işlerinden alınacak olan, akademik yıl pulu öğrenci kimlik kartına yapıştırılacaktır.

Yerel bir gazeteye zayi ilanı vererek veya polis tutanağı ile dekanlığa dilekçe vermelisiniz.

 
 

‍‍

Ayrıntılı ders kayıt videosu için burayı tıklayınız

Üniversitemiz öğrencilerine üniversiteye kayıt yaptırmaları ile birlikte otomatik olarak kurumsal e-posta hesabı açılmaktadır.

Duyuru ve haberlerin öğrencilerimize iletilmesinde, kablosuz ağa bağlanma, yemekhane vb. gibi her türlü işlemlerde  kullanıcı adı olarak öğrenci  numarasını içeren löğrencinumarası@ogr.sdu.edu.tr  e-posta adresi, parola olarakta ilk girişte T.C numaranızın son sekiz hanesi kullanılacaktır.

‍‍

Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde gösterilen süre içerisinde yapılır. Bu süre içerisinde normal öğrenim süresinde programı tamamlayamayan normal öğrenim öğrencileri katkı payını, ikinci öğretim öğrencileri ise ikinci öğretim ücretini ödeyerek öğrenci bilgi sisteminden  o yarıyılda alabileceği dersleri seçer.

Ders kaydı yapabilmeniz için üzerinizde öğrenim harcı borcu görünüyorsa bunu ödemeniz gerekmektedir. Halk Bankası veya Ziraat Bankası ATM lerinden veya İnternet Bankacılığı üzerinden öğrenci numaranızı girerek öğrenim harcınızı yatırabilirsiniz. Aksi takdirde ders kayıt ekranına giriş yapamaz ve derslerinizi seçemezsiniz.

Hazırlık sınıfında başarısız olup sınıf tekrarı yapacak öğrenciler, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler, Öğrenim süresini uzatan öğrenciler ve lisans tamamlama ile kayıt yaptıran birinci öğretim öğrencilerinin harç ücreti devlet tarafından karşılanmaz.

Ders kayıt işlemini süresi içerisinde gerçekleştirmeyen öğrenciler derslere devam edemez, sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrenim süresinden sayılır.

‍‍

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders bırakma ve ekleme (ekle-sil) tarihlerinde  düzeltebilir. Öğrenciler açılmayan seçmeli dersleri bırakıp açılan dersleri alabilirler.

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci Eğitim-Öğretimin başladığı ilk iki hafta içerisinde haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini belgelemesi ve fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla bir seferde en fazla iki yarıyıl süre için kayıt dondurabilir. Kayıt donduran öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar.
Mazeretli Sayılma, Mazeret Sınavları Ve İzinleri Yönergesi için burayı tıklayınız

Programlar ilk önce fakültemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Programın ilk günlerinde bazı yapılması zorunlu güncellemeler olabilmektedir. Bu sürede lütfen web sayfamızı takip ediniz. Programların kesinleşmesi ile öğrenci bilgi sistemine girişi yapılmaktadır.

Ders kaydı yapılmamıştır veya dersi bir başka şubede alıyor olabilirsiniz. Durumunuzu en kısa zamanda Öğrenci işlerine  bildirmeniz gerekmektedir.

Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayıp 1. sınıfa başlayacak öğrenciler eğitim öğretim ders başlama tarihinin ilk iki haftası içinde transkript ve ders içerikleri ile başvurmaları hâlinde yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına fakülte yönetim kurulu karar verir.

Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri yönergesi için burayı tıklayınız

Öğrenciler derslere  katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, hazırlık sınıfında en az % 80, diğer sınıflarda ise en az %70’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem veya yıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

Üniversitemiz veya Fakültemizin web sayfasından AKTS bilgi paketi linkini kullanarak veya OBS'nizden istediğiniz dersin güncel ders içeriklerine ulaşabilirsiniz.

AKTS Bilgi Sayfası için burayı tıklayınız

Öğrencinin Hazırlık Sınıfında başarılı sayılabilmesi için yılsonu başarı notu 100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir. 100 tam not üzerinden 60 ve üzeri alan öğrenci hazırlık eğitiminden başarılı sayılır ve G harf notu ile değerlendirilir. Yılsonu başarı notu; yıl içi notunun % 50’i ile Yılsonu Sınavının % 50’nin toplamından oluşur. 

Hazırlık sınıfında devam şartını yerine getirmeyen veya devam ettikleri halde başarısız olan öğrenciler eğitim-öğretim yılı öncesinde yapılan Arapça Yeterlilik Sınavında da başarısız oldukları takdirde hazırlık sınıfını tekrar ederler. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. 

İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi için burayı tıklayınız

Vize sınavları dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı yoktur. Mazereti nedeniyle vize sınavına katılamayan öğrencilerden; son sınav tarihinden İtibaren üç gün içerisinde başvuranlara yönetim kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır. Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara katılamazlar. Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
Mazeretli Sayılma, Mazeret Sınavları Ve İzinleri Yönergesi için burayı tıklayınız

Vize sınavının başarı notuna katkısı %40, final veya bütünleme sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60’tır. Öğrenci bütünleme sınavına girerse bütünleme sınavından aldığı  not, final notu yerine geçer. 

Vize sınavına girmeyen öğrenci dersin devam şartını yerine getirmesi şartıyla  final ve bütünleme sınavlarına girebilir.

Vize notu ne olursa olsun final veya bütünlemeden 35 altında not alan öğrenci kesin olarak dersten başarısız olur.

DC ve DD notları koşullu geçer nottur. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci genel not ortalamasının en az 2.00 olması halinde o dersi başarmış sayılır.

Bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve/veya standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır.
Bağıl Değerlendirme Yönergesi için burayı tıklayınız

‍FF veya FD ile başarısız olduğunuz veya yükseltmeye aldığınız derse devam zorunluluğu yoktur. Sadece sınavlarına girmek yeterlidir. NA notu ile kaldığınız derse devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Bütünleme sınavına girmek isteyen DD ve üstü harf notu alan öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir. FF ve FD notları için talep gerekmez.

‍‍

Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde dekanlığa yazılı olarak başvurabilirler. İlgili birimin isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kağıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. İlgili yönetim kurulunca sınav kağıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç onbeş gün içerisinde ilgili yönetim kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur. 

Genel not ortalaması en az 2,00 olup mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten (FF veya FD) notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere verilen ek sınav hakkıdır. Bu sınavdan 46 ve üzeri not alan öğrenci mezuniyete hak kazanır.

Üstten ders alabilmek için GNO en az 2,50 olmalı ve başarısız ders olmamalıdır. Üstten ders alan öğrencinin erken mezun olma avantajının yanında 2. öğretim öğrencileri için üstten aldığı dersten kaynaklı %10 a girememe riski bulunmaktadır.

GNO 1.80 altında olan öğrenci dönemde en fazla 30 AKTS ders alabilir.

Azami öğrenim sürenizi doldurmamış olmanız ve önceki dönemlerde almanız gereken bütün dersleri almış ve başarmış olmanız şartı ile bulundukları sınıfın ilgili döneminde belirlenen derslerin tamamını alarak başarılı olan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

Genel Not Ortalamasına göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına göre olmak üzere ‍iki türlü yatay geçiş imkanı mevcuttur. Yatay geçişe ilişkin şartlar her yıl temmuz ayı içerisinde Üniversitemiz web sayfamızda ilan edilir. Ağustos ayında başvurular yapılmaktadır.
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge için burayı tıklayınız

Başvurunun değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı vb. şartlar aranmaz. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki ösym puanı,  geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olması halinde kontenjana bağlı olarak yatay geçiş yapabilmesi mümkündür.

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş bir defadan fazla yapılamaz. Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1)  uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS Merkezi Yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları Yükseköğretim Kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.
GNO başarı notuna göre  yatay geçiş bir defadan fazla yapılabilir.

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Üniversitemiz bünyesinde yaz okulunda açılacak olan derslere ilişkin duyuru her yıl haziran ayı sonunda web sitemizde ilan edilmektedir.

Öğrenci yaz döneminde almak istediği ders eğer fakültemizde açılmamış ders ise  Üniversite dışında başka bir bölüm/programdan alabilir. Ancak diğer bölüm/programdan alınacak dersin içerik, kredi ve saat ölçütlerinin Fakültemiz yönetim kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gerekir.

‍Yaz Okuluna kayıt yaptıran öğrenci, toplam 20 AKTS ders alabilir. 

Eğer ders programınızda çakışma yoksa Yaz okulunda açılan dersi öğrenci ekle silde bırakamaz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi için burayı tıklayınız

Süleyman Demirel Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için burayı tıklayınız

Farabi değişim programı için Farabi Koordinatörlüğü web sitesinden bilgi alabilirsiniz.
İlgili sayfaya erişmek için burayı tıklayınız

Mevlana değişim programı için Mevlana Koordinatörlüğü web sitesinden bilgi alabilirsiniz.
İlgili sayfaya erişmek için burayı tıklayınız

Erasmus değişim programı için Erasmus Koordinatörlüğü web sitesinden bilgi alabilirsiniz.
İlgili sayfaya erişmek için burayı tıklayınız

İletişim bilgilerinizi Öğrenci Bilgi Sistemi sayfanızdan yenileyebilirsiniz. Telefon numaralarınız ve mail adresleriniz, önemli durumlarda akademisyenlerin ve idari personelimizin size ulaşabilmesi için mutlaka güncellenmelidir.

‍‍

GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri DD ve DC notlu dersleri, Genel not ortalaması (GNO’su) 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alırlar.

Eğitim-öğretim ders planında yer alan sayıda zorunlu/seçmeli derslerin tamamını alarak bu derslerden başarılı olan ve en az 2.00 GNO ile tamamlayan öğrenciler önce OBS sistemi üzerinden üniversite ve fakülte kütüphanelerine borcu olup olmadığını kontrol edip eğer borcu varsa kapatarak ilişiğini kesmelidir. Öğrenci kimliğinin aslı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile öğrenci işleri birimine giderek ilişik kesme formunu imzalamalıdır.  

Mezunlara Verilecek Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönerge için burayı tıklayınız

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasından yönetmelik ve yönergelere ulaşabilirsiniz.

İlgili sayfaya erişmek için burayı tıklayınız

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

OYS ile ilgili sık sorulan sorular için burayı tıklayınız