Misyon & Vizyon

İlahiyat alanında temel bilgi, zihniyet ve yaklaşıma sahip, en üst seviyede bilgi üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün, etik ve estetik değerlere sahip, mesleki açıdan yetkin, evrensel değerler ışığında araştıran, sorgulayan, bilimsel verilerden yararlanarak problemlere çözüm üretebilen, insanlığa yararlı olacak her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık, bilimi, aklı, dinî ve mânevi değerleri kendine rehber edinmiş, birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen, yapıcı eleştirilere ve farklı görüşlere saygı duyan, bilgiyi içselleştirerek erdemli olmaya çaba gösteren, hoşgörü sahibi, evrensel kültüre ve ülkesine katkıda bulunan toplumsal değerlere saygılı, hayat boyu öğrenme alışkanlığını sergileyebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası bilim dünyasında araştırma ve inceleme kalitesi ile ülkemizde ve dünyada tanınmış, tercih edilirliği yüksek, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, ülkemizin din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, fakülte-toplum işbirliğini sağlamada öncü, değerlere saygılı, sürekli gelişen bir fakülte olmaktır.