Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY

Asil Üye

Prof.Dr. Kemaleddin TAŞ

Asil Üye

Prof.Dr. Ali Galip GEZGİN

Asil Üye

Prof.Dr. Nejdet DURAK

Yedek Üye

Dr.Öğr.Üyesi Belkıs ÖZSOY DEMİRAY

Yedek Üye

Yayın Tarihi: 04/10/2020
Okunma Sayısı: 210