İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Prof. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY

‍‍

Prof. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY (Bşk.)
Prof. Dr. Muhammet Sadık AKDEMİR
Prof. Dr. Murat SARICIK
Dr. Öğr. Üyesi Seham HENDAWI
Dr. Öğr. Üyesi Belkıs ÖZSOY DEMİRAY  
A‍rş. Gör. Zübeyir TETİK
Doç. Dr. Melek DİKMEN (Bşk.)
Dr. Öğr. Üyesi Aliye YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Atila GÖKDEMİR
Arş.Gör.Dr. Oğuz YILMAZ

Prof.Dr. Bahattin YAMAN (Bşk.)

Öğr. Gör. Erdoğan ATEŞ (Bşk.)