Kalite Çalışmaları

Listeler ( Komisyon, Danışma Kurulu, Arge Komisyonu üyeleri, Paydaşlar, Kariyer Temsilcileri)
2020 Yılı Kalite Komisyonu Çalışma Planı
Birim Kalite Komisyon Üyeleri
Birim Danışma Kurulu Üyeleri
Birim/Bölüm AR-GE Komisyon Üyeleri
Kariyer Temsilcileri Listesi
Birim Araştırma Görevlileri Temsilcisi
Fakülte Öğrenci Danışmanlıkları Listesi
 
Toplantı Tutanakları
 
Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı Karar No. 1
Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı Karar No. 2
Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı Karar No. 3
Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı Karar No. 4
Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı Karar No. 5
Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı Karar No. 6
Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı Karar No. 7
Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı Karar No. 8
 
Raporlar
Birim Çapraz Akran Değerlendirme Raporu
2022 İyileştirme Çalışmaları için tıklayınız
2021-2025 Yılları Stratejik Plan
2022 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu
2021 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu
2019 Yılı Faaliyet Raporu
2020 Yılı Faaliyet Raporu
2021 Yılı Faaliyet Raporu
2022 Yılı Faaliyet Raporu
2020 Yılı AR-GE Raporu 
2021 Yılı AR-GE Raporu
2022 Yılı AR-GE Raporu
 
İş Akış Şemaları
Personel İşleri Birimi İş Akışı
Öğrenci İşleri Birimi İş Akışı
Yazı İşleri Birimi İş Akışı
Mali İşler Birimi İş Akışı
 
Misyon-Vizyon
Misyon-Vizyon
 
Şemalar
İlahiyat Fakültesi Organizasyon Şeması
 
Görev Tanımları
Dekan Görev Tanımı
Dekan Yardımcıları Görev Tanımı
Fakülte Kurulu Görev Tanımı
Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımı
Bölüm Başkanı Görev Tanımı
Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı
Öğretim Elemanları Görev Tanımı
Fakülte Sekreteri Görev Tanımı
Dekan Sekreteri Görev Tanımı
Taşınır Kayıt Kontrol ve Satın Alma İşleri Görev Tanımı
Personel Bürosu Görev Tanımı
Yazı İşleri Bürosu Görev Tanımı
Öğrenci İşleri Bürosu Görev Tanımı
Kütüphane Birimi Görev Tanımı
Bölüm Sekreterliği Görev Tanımı
Mali İşleri Bürosu Görev Tanımı
Yardımcı Hizmetler Görev Tanımı
Teknik Hizmetler Görev Tanımı
Fotokopi İşleri Görev Tanımı
Bilgisayar Laboratuvarı Görev Tanımı
 
Diğer Dökümanlar
Birim İç ve Dış Paydaşlar Listesi
Paydaş/Etki Önem Matrisi
İç Paydaş Anket Formu
Dış Paydaş Anket Formu
 
Dış Paydaşlarla Yapılan Toplantı ve İşbirliği Protokolleri
Isparta Müftülüğü ile Yapılan İşbirliği
Isparta İl Milli Eğitim Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti
İlahiyat Fakültemiz ile Isparta İl Müftülüğü Arasında İşbirliği
İlahiyat Fakültemiz ile Isparta Hacı Ahmet Ersöz İmam Hatip Lisesi Arasında İşbirliği
 
Öğrenci Memnuniyet Anketi
2020-2021 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi