Akademik Seminerlerinin 4. sü olan "Hanbeli Geleneğin Muaviye Hakkındaki Fikirleri (Muaviye Savunusu)" yapıldı

“Hanbelî Geleneğin Muaviye Hakkındaki Fikirleri (Muaviye Savunusu)” başlığını taşıyan tebliğde Hanbelîleri Muaviye hakkındaki fikirleriyle farklı kılan hususlara vurgu yapıldı. Hanbelî isimlerin Muaviye’ye ilişkin görüşlerine değinildi. Ahmed b. Hanbel’den başlayarak Berbehârî ve Lalekâî gibi isimlerin eserlerinde yer alan ilgili yerlere işaret edildi.

Hanbelî gelenek içerisinde Muaviye hakkında eser kaleme almış alimlerden bahsedildi. Bu konuda en dikkat çekici isim ve eseri ise Ebû Ya’lâ el-Ferrâ ve Tenzîhu Muaviye adını çalışan risalesidir. Müellifi tarafından eserin yazılmasının sebeplerinden söz edilerek muhtevasına ilişkin bilgi verildi. 

Yayın Tarihi: 12/01/2023
Okunma Sayısı: 309