AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN 1. EK SINAVLARI HAKKINDA

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN 1. EK SINAVLARI HAKKINDA

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesi Gereğince 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin 1. Ek Sınavları 27.07.2022 Çarşamba günü saat.15.00’da 208 nolu derslikte yapılacaktır.

Yayın Tarihi: 22/07/2022
Okunma Sayısı: 434