Celâleddîn Devvânî’nin İsbât-ı Vâcib Yorumunun Günümüz İnanç Problemlerinin Çözümüne Katkısı Çalıştayı Yapıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 13.09.2021 tarihinde Yürütücülüğünü İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Toksöz’ün yaptığı TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi desteği ile “CelâleddînDevvânî’ninİsbât-ı Vâcib Yorumunun Günümüz İnanç Problemlerinin Çözümüne Katkısı” başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Hem yüz yüze hem de online çok sayıda katılımcı hazır bulunduğu ve üç oturum olarak icra edilen çalıştay, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmaları ile başladı. Proje yürütücüsü Toksöz, açılış konuşmasında çalıştayda projenin genel amacı doğrultusunda Devvânî’nin risaleleri ve devraldığı ilmî mirastaki isbât-ı vacip problemine dair iddialar ile şerh ve haşiyelerdeki yorumların yanı sıra bu iddia, yorum ve katkıların günümüz inanç problemlerinin çözümüne yönelik önerilerin tartışılmasının hedeflendiğini ifade etti. Çalıştayın birinci oturumunu Prof. Dr. Musa Koçar yönetti, Prof. Dr. Murat Demirkol, Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaş ve Doç. Dr. Hatice Toksöz tebliğ sundu, Prof. Dr. Ömer Türker ve Prof. Dr. Ali Durusoy online katılarak sunumu yapılan tebliğlerin müzakeresi yaptı. Prof. Dr. Kemal Sözen’in yönettiği ikinci oturumda Dr. Mehmet Fatih Arslan, Doç. Dr. Muhammet Fatih Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Abdülhamit Küçükaslan tebliğ sundu, Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Prof. Dr. Osman Demir ve Prof. Dr. Ömer Türker müzakere yaptı.  Doç. Dr. Sabri Yılmaz yönettiği, Doç. Dr. Hülya Terzioğlu ve Doç. Dr. Enis Doko tebliğ sunduğu üçüncü oturumdaki sunumların müzakeresini Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün ve Doç. Dr. Mehmet Bulgen yaptı. Çalıştay, teşekkür konuşmaları, tartışılan konuda bundan sonraki yapılacak çalışmalara ışık tutmasına dair dilek ve temennilerle tamamlandı.

 

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 20/09/2021
Okunma Sayısı: 181