YKS TERCİHLERİNDE FAKÜLTEMİZİ TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME

a.       İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık uygulaması:

Fakültemizde sadece İlahiyat Programı bulunmakta olup bu programda zorunlu Arapça hazırlık eğitimi verilmektedir. Arapça Hazırlık muafiyet sınavından başarılı olanlar 1. Sınıfa devam etmektedir. Fakültemiz ders planında yer alan derslerin %30’u Arapça olarak verilmektedir.

b.      Staj eğitim modeli:

Fakültemizde zorunlu yaz stajı uygulaması bulunmamaktadır. Ancak 4. Sınıf bahar yarıyılında öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla Hitabet ve Mesleki Uygulama dersi verilmekte bu kapsamda öğrencilerimiz camilere ve kur’an kurslarına uygulamaya gitmektedir. Ayrıca formasyon eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz 4. Sınıf güz ve bahar yarıyılında “Öğretmenlik Uygulaması” dersi kapsamında Isparta ili Merkez ilçede yer alan ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullara belirlenen gün ve saatlerde gitmekte ve öğretmenlik uygulamalarını hem söz konusu uygulama okulundaki öğretmenler hem de fakülte tarafından görevlendirilen öğretim elemanları gözetiminde tamamlayabilmektedir.

c.       Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri:

Fakültemiz öğretmenlik programlarında giyilmesi beklenen bir kıyafet donanımı bir başka deyişle bir üniforma söz konusu değildir.

d.     Ders uygulamasında kullanılacak araç gereç ve sarf malzeme giderleri, sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri:

 Fakültemiz İlahiyat programında öğrenim görmenin herhangi bir maddi ödeme gerekliliği yoktur ve öğretim süreçleri ücretsizdir. Ancak bazı derslerin sarf malzemesi öğrenci tarafından temin edilmesi gerekebilmektedir.

e.       Programın içeriği, fakülte yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke

Fakültemiz Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Doğu Yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yerleşkeye şehrin çeşitli noktalarından gün içinde sıklıkla otobüs imkanı söz konusudur. Ayrıca Doğu yerleşkesinde kafe ve restoranlar, hastane, spor tesisleri, bisiklet yolları vb. bulunmaktadır.

f.       Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanı ile staj uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarda ücret ödenip ödenmediği:

 Üniversitemizde öğrenim gören lisans ve lisans üstü öğrencilerin çeşitli birimlerde (örn., kütüphane) kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları mevcuttur.

Lisans öğrencilerimize öğretmenlik uygulaması yaptığı sırada herhangi bir ücret ödenmemektedir.

g.      İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt gibi imkanların sunulup sunulmadığı:

 Üniversitemiz öğrencilerine, yemekhane ve yurt imkanı sağlamaktadır. Bununla birlikte Doğu Yerleşkesinde bulunan Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde muayene ve tedavi imkânları, ayrıca olimpik yüzme havuzu, tenis kortları gibi bir çok farklı spora ilişkin tesis ve donanımlardan faydalanabilme imkânı sunmaktadır.

 

Yayın Tarihi: 09/08/2021
Okunma Sayısı: 1140