Dokümanlar

A- DERS PROGRAMI 2023-2024 Arapça Hazırlık Sınıfları Ders Programı.05.11.2023 2023-2024 Eski Müfredat Ders Programı.03.10.2023 2023-2024 II. Öğretim Formasyon Ders Programı.03.10.2023 2023-2024 Lisans Ders Programı.03.10.2023 B- SINAV PROGRAMI Arapça Hazırlık Kız Sınıfları Vize Sınav Salonu Liste.16.11.2023 Arapça Hazırlık Erkek Sınıfları Vize Sınav Salonu Liste.16.11.2023 2023-2024 Güz Yarıyılı Lisans Vize Programı.10.11.2023 C- DERS PLANI ve DERS İÇERİKLERİ Ders Planı (Bologna 2012) Lisans Programı Ders İçerikleri Hazırlık Sınıfı Ders Planı ve İçerik Ders Planı Bologna 2010 (Eski) Yandal Ders Planı DKAB Ders Planı (Bölüm Kapanmıştır) D- NOT BİLDİRİM FORMLARI FR-034 Not Düzeltme Formu FR-032 Not Bildirim Formu (Bağıl) FR-036 Tek Ders Sınavı Not Bildirim Formu(Bağıl) FR-026 Arasınav Mazeret Notu Bildirim Formu E- PERSONEL FORMLARI Ek Ders Ücret Formu Sınav Görevlileri Tutanağı Görevlendirme Talep Formu Sınav Ücret Formu Ders Telafi Formu Mal Bildirim Beyannamesi İlişik Kesme Belgesi Çalışma Raporu-Yurtdışı 37. Madde Başvuru Formu F- ÖĞRENCİ DİLEKÇE & FORM FR-039 Yaz Okulunda Diğer Üniversitelerden Ders Alma Formu FR-038 Yandal Ders Alma Formu FR-028 Çift Anadal Ders Alma Formu Bitirme Ödevi Başvuru Formu Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi Maddi Hata İtiraz Dilekçesi Kayıt Sildirme Dilekçesi Kayıt Dondurma Dilekçesi Mazeretli Kayıt Yenileme Formu Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi Ders Muafiyet Dilekçesi G- GENEL DÖKÜMANLAR Öğretmenlik Uygulaması I Staj Okulları (2023-2024 Güz Yarıyılı) H-YÖNERGELER Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönergesi SDU İlahiyat Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi  I-KALİTE ÇALIŞMALARI İlahiyat Fakültesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu İlahiyat Fakültesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu 2020 yılı AR-GE Raporu Mali İşler İş Akış Şeması 2020 Kalite Komisyonu Çalışma Planı Organizasyon Şeması Yazı İşleri İş Akış Şeması Misyon - Vizyon Birim Araştırma Görevlisi Temsilcisi Kariyer Temsilcileri Listesi Birim Ar-ge Komisyon Üye Listesi Öğrenci İşleri Birimi İş Akışı Personel İşleri Birimi İş Akışı Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı Karar No. 2 Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı Karar No. 1 Fakülte Birimlerinin Görev Tanımları Birim Danışma Kurulu Üyeleri Birim Kalite Komisyon Üyeleri Dış Paydaş Danışma Kurulu Usul ve Esasları SDÜ Uzaktan Öğretime Yönelik Öneri Rehberi Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Esaslarına İlişkin Yönerge Çapraz Akran Değerlendirme Komisyonu Kalite Birim Komisyonu 2017 Kurum İç Değerlendirme Raporu KURUL VE YÖNETİM KARARLARI 24.05.2022 Tarihli ve 975 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 16.05.2022 Tarihli ve 974 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 10.05.2022 Tarihli ve 973 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 29.04.2022 Tarihli ve 972 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 26.04.2022 Tarihli ve 971 Sayılı Fakülte Yönetm Kurulu Kararları 22.04.2022 Tarihli ve 970 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 19.04.2022 Tarihli ve 969 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 12.04.2022 Tarihli ve 968 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 08.04.2022 Tarihli ve 967 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 23.03.2022 Tarihli ve 966 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 18.03.2022 Tarihli ve 965 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 11.03.2022 Tarihli ve 961 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 07.03.2022 Tarihli ve 963 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 03.03.2022 Tarihli ve 962 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 25.02.2022 Tarihli ve 961 Sayılı Fakülte Yöetim Kurulu Kararları 31.01.2022 Tarihli veb 958 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 26.01.2022 Tarihli ve 957 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 17.01.2022 Tarihli ve 956 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararaları 11.02.2022 Tarihli ve 960 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 03.02.2022 Tarihli ve 959 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 11.01.2022 Tarihli 955 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 04.01.2022 Tarihli 954 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 29.12.2021 Tarihli 953 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 17.12.2021 Tarihli 952 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 14.12.2021 Tarihli 951 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 6.12.2021 Tarihli 950 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 01.12.2021 Tarihli 949 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 26.11.2021 Tarihli 948 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 22.11.2021 Tarihli 947 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 17.11.2021 Tarihli 946 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 09.11.2021 Tarihli 945 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 03.11.2021 Tarihli 944 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 28.10.2021 Tarihli 943 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 22.10.2021 Tarihli 942 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 15.10.2021 Tarihli 941 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 12.10.2021 Tarihli 940 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 08.10.2021 Tarihli 939 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 07.10.2021 Tarihli 938 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 05.10.2021 Tarihli 937 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 04.10.2021 Tarihli 936 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 19.08.2021 Tarihli 927 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 13.08.2021 Tarihli 926 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 30.07.2021 Tarihli 925 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 27.07.2021 Tarihli 924 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 16.07.2021 Tarihli 923 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 13.07.2021 Tarihli 922 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 09.07.2021 Tarihli 921 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 08.07.2021 Tarihli 920 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 25.06.2021 Tarihli 919 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 22.06.2021 Tarihli 918 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 11.06.2021 Tarihli 917 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 31.05.2021 Tarihli 916 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 18.05.2021 Tarihli 915 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 02.04.2021 Tarihli 914 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 25.03.2021 Tarihli 913 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 17.03.2021 Tarihli 912 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 12.03.2021 Tarihli 911 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 03.03.2021 Tarihli 910 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 18.02.2021 Tarihli 909 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 11.02.2021 Tarihli 908 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 29.01.2021 Tarihli 907 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 26.01.2021 Tarihli 906 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 08.01.2021 Tarihli 905 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 29.12.2020 Tarihli 904 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 17.12.2020 Tarihli 903 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 15.12.2020 Tarihli 902 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 04.12.2020 Tarihli 901 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 20.11.2020 Tarihli 900 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 12.11.2020 Tarihli 899 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 06.11.2020 Tarihli 898 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 06.11.2020 Tarihli 898 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 30.10.2020 Tarihli 897 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 23.10.2020 Tarihli 896 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 21.10.2020 Tarihli 895 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 15.10.2020 Tarihli 894 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 09.10.2020 Tarihli 892 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 02.10.2020 Tarihli 891 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 25.09.2020 Tarihli 890 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 22.09.2020 Tarihli 889 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 16.09.2020 Tarihli 888 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 10.09.2020 Tarihli 887 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 04.09.2020 Tarihli 886 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 31.08.2020 Tarihli 885 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 28.08.2020 Tarihli 884 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 26.08.2020 Tarihli 883 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 19.08.2020 Tarihli 882 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 13.08.2020 Tarihli 881 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 11.08.2020 Tarihli 880 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 07.08.2020 Tarihli 879 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 22.07.2020 Tarihli 878 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 21.07.2020 Tarihli 877 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 07.07.2020 Tarihli 876 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 01.07.2020 Tarihli 875 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 26.06.2020 Tarihli 874 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 16.06.2020 Tarihli 873 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 02.06.2020 Tarihli 872 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 21.05.2020 Tarihli 871 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 06.05.2020 Tarihli 870 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 28.04.2020 Tarihli 869 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 17.04.2020 Tarihli 868 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 13.04.2020 Tarihli 867 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 30.03.2020 Tarihli 866 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 24.03.2020 Tarihli 865 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 02.03.2020 Tarihli 864 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 24.02.2020 Tarihli 863 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 17.02.2020 Tarihli 862 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 14.02.2020 Tarihli 861 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 11.02.2020 Tarihli 860 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 07.02.2020 Tarihli 859 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 31.01.2020 Tarihli 858 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 28.01.2020 Tarihli 857 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 22.01.2020 Tarihli 856 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 21.01.2020 Tarihli 855 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 17.01.2020 Tarihli 854 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 06.01.2020 Tarihli 853 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 11.12.2020 Tarihli 164 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı 02.12.2020 Tarihli 163 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı 09.09.2020 Tarihli 162 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı 21.07.2020 Tarihli 161 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı 11.03.2020 Tarihli 159 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı 17.01.2020 Tarihli 158 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı 02.06.2020 Tarihli 160 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı