Dokümanlar

A- DERS PROGRAMI ESKİ MÜFREDAT (BOLOGNA 2010) DERS PROGRAMI II.Ö. FORMASYON DERS P. 19.10.2020 LİSANS DERS P. 19.10.2020 ARAPÇA HAZIRLIK DERS P. 19.10.2020 B- SINAV PROGRAMI İNKILAP TARİHİ MAZERET 2020-21 GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ MAZERET SINAVI 2020-21 GÜZ YARIYILI İNGİLİZCE MAZERET SINAVI 2020-2 GÜZ YARIYILI YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ARA SINAV TAKVİMİ (LİSANS 1. SINIF) LİSANS 1. SINIF TÜRK DİLİ SINAV TAKVİMİ A.İ.İNKILAP TARİHİ SINAV TAKVİMİ C- DERS PLANI ve DERS İÇERİKLERİ Ders Planı (Bologna 2012) Lisans Programı Ders İçerikleri Hazırlık Sınıfı Ders Planı ve İçerik Ders Planı Bologna 2010 (Eski) Yandal Ders Planı DKAB Ders Planı (Bölüm Kapanmıştır) D- NOT BİLDİRİM FORMLARI Tek Ders Sınavı Not Bildirim Formu Not Düzeltme Formu Mazeret Sınavı Not Bildirim Formu E- PERSONEL FORMLARI Sınav Görevlileri Tutanağı Görevlendirme Talep Formu Sınav Ücret Formu Ders Telafi Formu Mal Bildirim Beyannamesi İlişik Kesme Belgesi Çalışma Raporu-Yurtdışı 37. Madde Başvuru Formu F- ÖĞRENCİ DİLEKÇE & FORM Bitirme Ödevi Başvuru Formu Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi Maddi Hata İtiraz Dilekçesi Kayıt Sildirme Dilekçesi Kayıt Dondurma Dilekçesi Yaz Okulu Başka Fakülteden Ders Alma Formu Mazeretli Kayıt Yenileme Formu Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi Ders Muafiyet Dilekçesi G- GENEL DÖKÜMANLAR Muafiyet sınavı liste Muafiyet Sınavı Duyuru Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı Sonuçları Muafiyet Sınavı Klavuz H-YÖNERGELER Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönergesi SDU İlahiyat Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi  I-KALİTE ÇALIŞMALARI Dış Paydaş Danışma Kurulu Usul ve Esasları SDÜ Uzaktan Öğretime Yönelik Öneri Rehberi Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Esaslarına İlişkin Yönerge Çapraz Akran Değerlendirme Komisyonu Kalite Birim Komisyonu 2017 Kurum İç Değerlendirme Raporu